Οι αντιπρόσωποι της Ferendi απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε εμπόρους.

  • Ferendi

Σκρα 73,  Καλλιθέα 17673,  Αθήνα

Τηλ. :   210-9577559

Φαξ. :  210-9577559

ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗ ΜΑΡΙΑ : 6979012478

  • Η Αντιπροσωπος μας για την Ευρώπη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΥΛΑ : 6978840400